Como chegar

Dende o aeroporto

A distancia do aeroporto de Lavacolla á Praza de Galicia é de 15 km:

  • En autobús: O prezo do billete é de 3 euros por viaxe (5 euros se cómprase unha viaxe de ida e volta), con frecuencias cada media hora. O horario Aeroporto-Santiago é de 07:00 a 01:00. O horario Santiago-Aeroporto é de 06:00 a 00: 00. As paradas son: Santiago (Praza de Galicia), Santiago (Rúa da Rosa, 8), Santiago (Estación de Ferrocarril), Santiago (Estación de Autobuses), Santiago (Capela de San Lázaro), Santiago (Pazo de Congresos), San Marcos, Rotonda CRTVG, Xan Xordo, Lavacolla, Hotel Garcas, Cruce Mourentán, Casa Lorenzo, Aeroporto de Lavacolla (Edificio Terminal). Para chegar á sede do congreso hai que chegar á última parada (Praza de Galicia). Dende alí camiñando, hai uns 15 minutos até o Campus Vida.

  • En taxi: Hai unha tarifa fixa para os traslados en taxi entre Santiago e o aeroporto de 21€. El taxi ten acceso ao edificio principal.

Desde la estación de tren y de autobuses (Intermodal)

Distancia de 3 km dende a estación de tren até a sede do congreso que pódese facer:

  • Camiñando: Subir a escaleira que sae da estación. Hai que tomar a rúa que atópase enfronte (Rúa do Hórreo) até chegar á Praza de Galicia. Dende alí hai que dirixirse ao Campus Vida.

  • En taxi: Dependendo da franxa horaria, pode oscilar entre 4-7 € aprox. O taxi pode deixalo na porta da sede do congreso.