Comunicacións

Normas de envío de comunicacións

 • Para participar neste congreso como poñente ou comunicante é preciso enviar unha proposta ao seguinte correo electrónico: cideal.liter21@gmail.com

 • A proposta de presentación terá as seguintes características:

  • Título provisional da proposta.

  • Resumen da proposta (entre 300 e 400 palabras).

  • Estrutura: Breve introdución, obxectivos e metodoloxía.

  • Entre 3 e 5 palabras chave.

  • Se valorará positivamente a inclusión de algunha referencia bibliográfica previa.

 • Unha vez que a súa proposta sexa aceptada, enviarase un correo electrónico de aviso. A partires dese momento xa poderá realizar a inscrición no congreso.

Publicacións

 • A data límite para que os/as autores/as entreguen a súa comunicación para a publicación posterior é o 31 de outubro de 2022.

 • Publicación do Libro de actas por parte da USC a través do Instituto de Ciencias da Educación (ICE) dentro da colección Cadernos do Mediador.

 • Realizarase unha selección coas comunicacións máis relevantes, que se porporán para a súa publicación nas seguintes revistas: Ensayos: Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Pulso. Revista de educación e Elos: Revista de Literatura Infantil e Xuvenil. En última instancia, a decisión final de publicar os artigos nestas revistas correspóndelle aos equipos editoriais das mesmas.

 • As comunicacións serán publicadas ao longo do ano 2023.

Normas de edición

 • Disponse dun modelo de estilo de uso obrigatorio en formato Word que se usará para editar o texto. Recoméndase substituír os textos de exemplo polos da comunicación, respectando e utilizando os estilos propostos. Isto facilitará todo o labor posterior de de elaboración da maqueta por parte da organización.

 • A extensión recomendada para as comunicacións é de 7.500 palabras máximo.

 • O traballo estruturarase en: “Introdución”, “Corpo do traballo”, “Conclusións”, “Referencias bibliográficas” e “Notas adicionais numeradas”.

 • O texto incluirá resumo e palabras chave.

 • As achegas poden redactarse en castelán, galego e inglés.

 • Non se pode modificar o título do texto final con respecto ao título da comunicación defendida. En ningún caso se poderán modificar os contidos nin o obxecto da investigación.

 • A extensión máxima do arquivo que se pode subir á plataforma é de 10 Mb. Se o documento ten un peso maior, debe revisarse a resolución das imaxes (100ppp é dabondo para unha edición dixital).

 • Todas as aportacións serán enviadas ao seguinte correo electrónico: cideal.liter21@gmail.com