Lugar de celebración

I Congreso Internacional de Educación Artística e Literaria: Proxectos interdisciplinares a debate

Facultade de Ciencias da Educación – Campus Sur. – 1, Calle Xosé María Suárez Núñez, s/n, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña

+34 981 553 113